נטליה גרסימוב

בר אלמליח

נטליה גרסימוב בת 16, חלתה בסרטן
בשלישית
וזקוקה לתרופה שאינה נמצאת
בסל הבריאות.

 

בר אלמליח, בת 19, חלתה בסרטן לפני שנתיים, וזקוקה לתרופה שאינה כלולה בסל התרופות.

קוד לבוש: אדום

 hagitlevinson@yahoo.com :לאישור השתתפות מיידי
 

EB & PROMOTIONS web-wide 201-773-8813
Designed by www.carmelistudio.com - Art from the Heart™  ©All rights reserved.